Leveringsvoorwaarden en Algemene Informatie Brits86

Aansprakelijkheid per boeking
Degene die de reis boekt (eventueel ook voor andere deelnemers) is hoofdelijk aansprakelijk voor de boeking en het betalen van de reissom.
Annuleren en de kosten daaraan verbonden:
Indien een deelnemer onverhoopt dient te annuleren zijn hieraan de volgende kosten verbonden:
- Tot en met twee weken voor de aanvang van de reis € 15,00 per persoon.
- Van de zesde dag tot twee weken voor de aanvang van de reis: 50% van de reissom
- Van de vijfde dag tot en met de tweede dag voor de aanvang van de reis: 75% van de totale reissom
- Vanaf een dag voor aanvang van de reis is de volledige reissom verschuldigd

Noot:
Ons beleid is echter: kost het ons niets, dan kost het u ook niets.
Waar ook maar enigszins mogelijk, wijken we - in uw voordeel - af van bovenstaande regels.
Annuleringsgarantie:
Het is zeker zinnig een annuleringsverzekering af te sluiten. Door het afsluiten van deze garantie bent u er zeker van dat u het aan Brits86 te betalen bedrag krijgt geretourneerd.
Een gemakkelijke manier van afsluiten van een annuleringsverzekering vindt u ook op deze website.
Betalingen:
De aanbetaling van onze arrangementen is € 15 per persoon, direct te voldoen bij de boeking na ontvangst van onze bevestiging / factuur.
Het resterende bedrag dient drie weken voor de aanvang van de reis op onze rekening te zijn bijgeschreven. Te late betaling kan annulering van de reis en de daaraan verbonden annuleringskosten tot gevolg hebben.
Bridge drives
Al onze drives worden gespeeld volgens de reglementen van de N.B.B.
Vervanging
Indien een deelnemer de reis dient te annuleren, is deze deelnemer bevoegd een ander persoon aan de reis deel te laten nemen.
Niet bridgers
Deelname aan onze reizen staat ook open voor niet-bridgers. Dit dient aangegeven te worden bij de aanmelding. Indien een partner niet bridget en indien dit niet is aangegeven bij de boeking van de reis, kan niet worden gegarandeerd dat een bridgepartner voor de wel bridge spelende persoon voorhanden is.
Deelnemers zonder bridgepartner
Deelname aan onze reizen staat ook open voor bridgers zonder bridgepartner. Wij zorgen dan voor een bridgepartner. Geeft u dit aan bij de aanmelding. Indien u dit niet aangeeft, kan niet worden gegarandeerd dat een bridgepartner voorhanden is.
Onverhoopte annulering door Brits86
Bij minder dan twintig deelnemers (inclusief de wedstrijdleiders) kan de reis door ons worden geannuleerd. We doen dan wel onze uiterste best dit op te vangen met invallers van clubs uit de buurt.
Mocht dit echter niet lukken, dan ontvangt u in dit geval de reissom plus de kosten van een speciaal voor deze reis afgesloten annuleringsverzekering van ons retour.
Indien u dat wilt, geven we u dan bovendien een korting van € 15 op uw volgende reservering (per persoon op persoonlijke titel, dus niet overdraagbaar).
Voorkeuren
U dient alle door u gewenste voorkeuren bij de aanmelding aan te geven. Wij zullen deze op de bevestiging van de inschrijving vermelden.
Controleert u dit goed. Hierna zullen we alles in het werk stellen de door u opgegeven voorkeuren uit te voeren en indien nodig deze door te geven aan het hotel en verdere controle hierop uit te voeren. Wij kunnen geen garantie geven voor een correcte uitvoering.
Prijzen inclusief
Alle in de publicaties genoemde prijzen zijn INCLUSIEF. Dat wil zeggen dat alle in het programma genoemde onderdelen (behalve excursies) in onze prijs zijn begrepen, mits anders vermeld. Ook bent u bij ons GEEN administratiekosten verschuldigd.
Enige uitzondering is de eventueel verschuldigde toeristenbelasting - te voldoen bij het hotel - en de eventuele parkeerkosten.
Reisbescheiden
In geval van een buitenlandse reis ontvangt u ongeveer tien dagen voor de aanvang van de reis de benodigde reisbescheiden per deelnemer. Dit gebeurt per mail of - indien u niet beschikt over een internetadres - per post.
Wij raden u aan deze op volledigheid en juistheid te controleren .
Reisdocumenten
Wij zullen u, indien noodzakelijk, voldoende informeren over de vereiste reispapieren. U bent echter zelf verantwoordelijk voor de geldigheid, de juistheid en de aanwezigheid van deze documenten. Denkt u ook aan uw reisverzekering?
Reisduur
De in onze brochures, advertenties en overige publicaties genoemde reisduur geldt inclusief de dagen van aankomst en vertrek, ongeacht het tijdstip van aankomst en vertrek.
Reserveren
Reserveren kan schriftelijk, per telefoon, per mail of via de website. Direct na binnenkomst van deze reservering ontvangt u van ons de bevestiging met de bijbehorende factuur.
Roken
Het is in de bridgezaal en in de hotels NIET toegestaan te roken.
Wijzigingen
Wijzigingen in het aangeboden programma zijn voorbehouden.
© 1986-2024 Brits86